Slider na stronie głównej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rybniku

INFORMACJE O PSZOK

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia odpadów zmieszanych.

W PSZOK prowadzony jest spis nieruchomości z których dostarczane są odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.

PUNKTY PSZOK

PSZOK
Boguszowice

ul. Kolberga 67, 44-000 Rybnik
tel. 32 42 55 777

Godziny otwarcia:

  • poniedziek - piątek: 7:00-19:00
  • sobota: 9:00-16:00

 

PSZOK
Niewiadom

ul. Sportowa, 44-273 Rybnik

telefon: 797848337

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek - piątek: 07.00-19.00
  • sobota: 09.00-16.00

 

Sprawdź dojazd