Slider na stronie głównej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rybniku

INFORMACJE O PSZOK

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia odpadów zmieszanych.

W PSZOK prowadzony jest spis nieruchomości z których dostarczane są odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.

PUNKTY PSZOK

PSZOK
Boguszowice

ul. Kolberga 67, 44-000 Rybnik
tel. 32 42 55 777

 

Godziny otwarcia:

  • poniedziek - piątek: 7:00-19:00
  • sobota: 9:00-16:00

 

PSZOK
Niewiadom

ul. Sportowa, 44-273 Rybnik

telefon: 797848337

 

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek - piątek: 07.00-19.00
  • sobota: 09.00-16.00

 

Z uwagi na zaplanowane zamknięcie ulicy Sportowej od 01 marca 2024 r. dojazd do punktu PSZOK będzie możliwy tylko od ulicy Morcinka (od góry).

Wszystkim mieszkańcom kierującym się do Nas od ulicy Sportowej - Raciborskiej zalecamy objazd wg poniższych wskazówek: