Slider na stronie głównej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rybniku

INFORMACJE O PSZOK

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia odpadów zmieszanych.

W PSZOK prowadzony jest spis nieruchomości z których dostarczane są odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.

PUNKTY PSZOK

PSZOK
Boguszowice

ul. Kolberga 67, 44-000 Rybnik
tel. 32 42 55 777

Godziny otwarcia:

  • poniedziek, środa i piątek: od godz. 7:00 do godz. 14:00
  • wtorek i czwartek: od godz. 14:00 do godz. 19:00
  • sobota: od godz. 9:00 do godz. 16:00

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 02-05 kwietnia 2021 r. PSZOK będzie nieczynny.

Sprawdź dojazd

PSZOK
Niewiadom

ul. Sportowa, 44-273 Rybnik
tel. 32 42 55 777

Godziny otwarcia zostaną podane po uruchomieniu Punktu.

Sprawdź dojazd