Background - Top

REGULAMINY

Poniżej zamieszczamy do pobrania regulaminy PSZOK ul. Kolberga i ul. Sportowa.

 

 

REGULAMIN PSZOK ul. Kolberga

 

REGULAMIN PSZOK Niewiadom ul. Sportowa

 

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!!

Ze względów technicznych od 05.07.2021 r. czasowo zawieszamy odbiór odpadów o kodach:

- 17 02 02 - szkło;

- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (nie zawierających rtęci, PCB lub innych substancji niebezpiecznych). 

 

Od 01.07.2021 r. w/w odpady można oddawać w Punktcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybniku przy ul. Sportowej.